KTA erb­juder en två dagars utbild­ning för prövn­ing­steamet, prö­vare, forskn­ingssjuk­sköter­skor samt andra som arbe­tar med eller är intresser­ade av kliniska prövningar.

Mål­grupp

Utbild­nin­gen är en grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och lämplig för alla som arbe­tar med
eller kom­mer att arbeta med kliniska prövningar . Utbild­nin­gen täcker det utbild­ningskrav
inom GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice, som ställs på prö­vare och forskn­ingssjuk­sköter­skor.
Inga förkun­skaper krävs.

Innehåll

•Från pre-​klinik till färdigt läkemedel
•GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice och regelverk kring kliniska prövningar
•Biobanksla­gen
•Biverkningar och SUSAR
•Avtal vid kliniska prövningar
•Sta­tis­tik i kliniska prövningar
•Mon­i­torering
•CRF — Case Report Form & Protokoll
•Etik­lag och etikprövningsnämnder
•Inspek­tion från Läkemedelsverket

Prak­tiska detaljer

Datum
24 – 25 oktober 2017

Tid
ca 08:30 — 16:45 båda dagarna

Plats
Hotel Nor­tull
Sankt Eriks­gatan 119

Delt­a­gar­avgift
Kur­savgiften är 4 900:- (exkl. moms) för anmälan senast 2017-09-25 och 5 300:- (exkl. moms) för senare anmälan. Kur­savgiften inklud­erar kurs­ma­te­r­ial samt lunch och kaffe under båda dagarna. Avbokn­ing kan ske utan avgift fram till 30 dagar före kursstart.

Anmäl dig direkt!