KTA Support erbjuder stöd till kliniker och forskare vid kostnadsberäkning, avtalsgranskning och förhandling vid avtal för kliniska studier. KTAs kompetens inkluderar både jurist och personal som är van att kostnadsberäkna och sköta avtalsförhandling.

För mer information kontakta:

Helena Aaröe, helena.aaroe@sll.se, 070-002 11 97 eller Helena Millstam, helena.millstam@sll.se, 072-597 88 17 (jurist)

KTA har även drivit ett projekt inom det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige för att underlätta avtalsprocessen vid kliniska studier och tagit fram en standardiserad avtalsprocess med olika verktyg som kan hjälpa under processen. Här kan du läsa mer om detta och få tillgång till verktygen.