KTAs tjänst ”En väg in” innebär att vi på KTA kan hjälpa till att identifiera intresserade prövare/kliniker till kliniska studier, både industrisponsrade och akademiska, inom alla terapiområden.

När en förfrågan kommer in till KTA kommer den att vidarebefordras ut i våra nätverk inom region Stockholm/Gotland och målet är att KTA inom 72 timmar ska ha kontaktuppgifter till preliminärt intresserade prövare att återkoppla till frågeställaren. Efter detta får frågeställaren själv ta direkt kontakt med intresserad prövare för att överföra information och göra en feasibility.

Denna tjänst är under uppbyggnad och kanske inte fungerar perfekt varje gång och är därför kostnadsfri till en början. Tjänsten testas även som en del av ett pågående nationellt feasibility-projekt, vilket leds av Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet i Göteborg. Här kan du läsa mer om projektet.

För mer information eller feedback om hur tjänsten fungerar, kontakta harriet.udd@sll.se

Studieförfrågan

För att KTA så enkelt som möjligt ska kunna hitta preliminärt intresserade prövare bör så mycket relevant information som möjligt, utan att sekretessförbindelse behövs, finnas med i förfrågan, samt kontaktperson vid frågor. Har förfrågan redan gått direkt till prövare i regionen är denna informationen också av vikt, för att undvika kontakt från flera olika håll angående samma studie.

En reaktion på “En väg in – Feasibility

Comments are closed.