KTA Fas 1 har flera olika sätt att rekry­tera patien­ter och friska volon­tärer.
Detta inkluderar:

  • Data­bas med 12 000 reg­istr­erade friska frivilliga
  • Samar­beten med spe­cialitet­skliniker och vård­cen­traler för rekrytering
  • Annon­ser­ing
  • Sociala medier
  • Hem­sida
  • Dags­pressen
  • Mål­grup­p­san­pas­sad web-​annonsering, t.ex. Blocket, Google ads etc.