KTA Support erbjuder administrativt och regulatoriskt stöd till hälso- och sjukvården, akademi och industri vid genomförandet av kliniska studier.  Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för klinisk forskning från idé till färdig studierapport.

KTA Support bidrar till att underlätta och effektivisera det administrativa arbetet för att reducera tidsåtgång och kostnader för klinisk forskning. Vår idé är att uppdragsgivaren som anlitar oss ska kunna välja och blanda tjänster efter sitt specifika behov, alternativt välja en helhetslösning där vi hjälper till från start till mål.

Våra tjänster

Studierådgivning

Skriva/granska studieprotokoll

Utforma patientinformation

Designa Case Report Form (CRF)

Ansökan till Läkemedelsverket (LV)

Ansökan till Etikprövnings-nämnden (EPN)

Hanterar diarieföring av kliniska studier

Registrering i externa databaser (tex ClinicalTrials.gov)

Projektledning

Granska avtal med extern part

Kostnadsberäkningar

Monitorering

Randomisering

Granska studierapporten

Utbildningar i kliniska prövningar och Good Clinical Pracice (GCP)

EudraVigilance (SUSAR)

Ta fram studiedokumentation