Är du intresserad av att utvärdera en webb-​baserad guide för utveckling och utförande av kliniska studier relaterade till cellterapi

För mer information om hur du kan utföra guiden och utvärdera innehållet, kontakta Kersti Nyström Lansner på mail: kersti.nystrom-lansner@sll.se eller telefon: 08 – 585 85 219 alternativt mobiltelefon: 070 089 12 52

Du hittar guiden här: http://innovationsplatsen.oxpmedia.com/