Kom­mer du att arbeta med kliniska prövningar/​forskning och behöver kun­skaper inom området Good Clin­i­cal Prac­tice, GCP samt kliniska prövningar?

Karolin­ska Trial Alliance, KTA Sup­port erb­juder utbild­ningstillfällen för dig som behöver grundläg­gande intro­duk­tion inom GCP samt kliniska prövningar.

Tid och plats:

  • Onsdag 20 september, Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
  • Torsdag 7 december, Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Kur­savgift: 1 950 kr exkl. moms. Utbild­nings­ma­te­r­ial, kursin­tyg samt kaffe ingår

Course fee: 1 950 SEK excl VAT. Course mate­r­ial, cer­tifi­cate and cof­fee included.

Anmäl dig direkt!