Fas I utför forskning i Fas I-II på Karolinska Trial Alliance och har utfört kliniska studier för den medicinska industrin och för akademiska forskare sedan 2003.

KTA samarbetar med många olika kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset som är ett av Europas ledande universitetssjukhus samt med Karolinska Institutet. I KTAs nätverk ingår specialitetskliniker, intensivvård, radiologi, labb samt många av Karolinska Institutets världsledande forskare.

Enheten har 16 bäddar och erfaren GCP-​tränad personal för att kunna utföra kliniska studier från ”first-​time-​in-​man” till ”proof of concept”. I vår track record ingår bland annat ”first-​in-​man”, bioekvavilens/​biotillgänglighets-​studier, biopsistudier, PET studier, studier på medicinsktekniska produkter och biologiska läkemedel, friska volontärstudier samt även patientstudier i både tidiga och senare faser.