Erbjuder ett helhetskoncept

Enheten Prim på Sabbatsbergs sjukhus utför öppenvårdsforskningen i Karolinska Trial Alliance.

Unikt prövningscenter

KTA Prim är en unik mottagningsverksamhet för kliniska prövningar, för och i samarbete med primärvården i Stockholms Läns Landsting (SLL).

Verksamhetsidé

KTA Prim erbjuder support för kliniska prövningar genom ett modernt infrastrukturellt stöd vilket resulterar i att primärvården inom SLL effektivt kan medverka i kliniska prövningar och erbjuda sina patienter att vara med i studier utan att utnyttja resurser avsedda för rutinssjukvården.

Syftet är att öka forskningen inom primärvården i SLL genom att vara en effektiv och professionell organisation. Målsättningen är att underlätta för såväl medicinska företag som för primärvården att utföra kliniska prövningar samt för forskningspersoner att delta.

Helhetskoncept

KTA Prim har utvecklat ett helhetskoncept för kliniska prövningar i fas II-​IV.

Tanken är att uppdragsgivaren ska kunna välja och blanda tjänster efter sitt specifika behov alternativt välja en helhetslösning från start till mål.

Track record
Kontaktuppgifter