Karolinska Trial Alliance (KTA) är en klinisk forskningsverksamhet som verkar för att möjliggöra och genomföra kliniska studier i Stockholms Läns Landsting (SLL). KTA tillhör Karolinska Universitetssjukhuset och har som regional nod i uppdrag KTA erbjuda tjänster för att underlätta processen i att snabbare få fram läkemedel och medicinska innovationer som kan komma till nytta för patienterna. Liksom att utveckla ett starkt samarbete mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri,  i hela Stockholms Läns Landsting.

KTA är involverade i projekt och studier initierade såväl från akademi, hälso- och sjukvård och industri. KTA består av tre olika enheter:

KTA Fas I genomför studier i tidig fas (first time in man). Enheten är en fullt utrustad avdelning belägen centralt på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

KTA Prim är en unik mottagningsverksamhet för kliniska studier för och i samarbete med primär- och öppenvården i Stockholms Läns Landsting. Syftet är att öka antalet kliniska studier utan att belasta primärvårdens och öppenvårdens ordinarie verksamhet.

KTA Support erbjuder administrativt och regulatoriskt stöd till akademi och industri genom hela studieprocessen och håller även utbildningar inom kliniska studier. Enheten är belägen på Hälsingegatan i det växande Life-Science-klustret i Hagastaden.

 

KTA – regional nod Stockholm-Gotland

KTA har utsetts till regional nod i Stockholm-​Gotland inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett nationellt samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Samarbetet syftar till att förbättra förutsättningarna att genomföra kliniska studier i Sverige och därmed stödja processen i att snabbare få fram läkemedel och med­i­cin­ska innovationer som kan komma till nytta för patienterna.

År 2014 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta en kommitté för nationell samordning av kliniska studier med uppgift att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Kliniska Studier Sveriges centrala samordnande funktion är Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet som sitter i Göteborg.

Enhetens syfte är att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige och däribland ingår det att bilda och driva ett nationellt samordningsminister för de regionala noderna, utveckla en gemensam infor­ma­tion­sportal, verka för effektivare regulatoriska processer, samt marknadsföra Sverige. Till grund för Vetenskapsrådets uppdrag om nationell samordning av klinisk forskning ligger utredningen ”Starka till­sam­mans” (SOU2013:87). Tillsammans driver Enheten för kliniska studier och noderna så kallade utvecklingssatsningar i projektform i syfte att hitta lösningar på gemensamma utmaningar inom området.

De regionala noderna, vilka har nominerats av respektive sjukvårdsregion, är: