KTA arbetar för att underlätta genomförandet av kliniska studier i Stockholm-Gotland. Detta genom att erbjuda en infrastruktur och ett professionellt administrativt och regulatoriskt stöd genom hela studieprocessen, med fokus på högsta kvalité och effektivitet. KTA har även ett brett nätverk och agerar som kontaktpunkt för den som söker kontakter och/eller specialistkompetens i Stockholm-Gotland.

KTA erbjuder stöd till alla aktörer som arbetar med klinisk forskning inom akademi, hälso- och sjukvård och industri/Life Science. Tanken är att uppdragsgivaren som anlitar oss ska kunna välja och mixa tjänster efter sitt specifika behov, alternativt välja en helhetslösning där vi hjälper till från start till mål. KTA består av tre olika enheter som har infrastrukturen och det administrativa stödet för att underlätta genomförandet av kliniska studier i Stockholm-Gotland. Vi skräddarsyr kundanpassade lösningar och support.

KTA Fas I genomför studier i tidig fas (first time in man). Enheten är en fullt utrustad avdelning belägen centralt på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

KTA Prim är en unik mottagningsverksamhet för kliniska studier för och i samarbete med primär- och öppenvården i Stockholms Läns Landsting. Syftet är att öka antalet kliniska studier utan att belasta primärvårdens och öppenvårdens ordinarie verksamhet.

KTA Support erbjuder administrativt och regulatoriskt stöd till akademi och industri genom hela studieprocessen och håller även utbildningar inom kliniska studier. Enheten är belägen på Hälsingegatan i det växande Life-Science-klustret i Hagastaden.