Arbe­tar du med kliniska prövningar och behöver upp­dat­era dina tidi­gare kun­skaper inom GCP?

Karolin­ska Trial Alliance, KTA Sup­port erb­juder utbild­ningstillfällen för dig som behöver upp­dat­er­ade kun­skaper inom GCP och kliniska prövningar.

Tid och plats

  • Onsdag 11 oktober, Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  • Onsdag 8 november, Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Anmäl dig direkt!