Arbe­tar du med kliniska prövningar och behöver upp­dat­era dina tidi­gare kun­skaper inom GCP?

Karolin­ska Trial Alliance, KTA Sup­port erb­juder utbild­ningstillfällen för dig som behöver upp­dat­er­ade kun­skaper inom GCP och kliniska prövningar.

Tid och plats

  • Ons­dag 10 maj — GCP Uppdatering
    Kl. 13.0016.00 vid Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset, Solna

Anmäl dig direkt!