Utbildningar inom området kliniska prövningar och GCP, Good Clinical Practice. GCP är internationella etiska och vetenskapliga kvalitetsstandarder för klinisk prövning som definierar hur man förbereder, startar, genomför och avslutar en studie samt ansvarsfördelningen inom studien. Dagens regelverk ställer krav på att både prövare och andra medarbetare inom studien skall ha adekvata kunskaper inom GCP.

KTA erbjuder olika utbildningar inom området kliniska prövningar och GCP

  
  
Basic GCP course in English

  • Grundkurs (2 dagar)
  • Heldagsutbildning för hela eller delar av kliniker (1 dag)
  • Övergripande introduktionskurs (halvdag)
  • Fortsättnings-/påbyggnadskurs (halv dag)
  • Skräddarsydda utbildningar såsom utbildningar om det medicintekniska regelverket och de specifika krav som gäller för studier inom detta område.
  • Utbildningar kan även hållas t.ex. på en specifik klinik vid ett specifikt tillfälle och/eller på engelska.

Anmäl dig direkt!