Forskningspersoner

Du som är forskningsperson, både patient och frisk, fyller en mycket viktig roll i kliniska studier. Genom att delta i en studie kan du bidra till att driva forskningen framåt.

Forskare

KTA erbjuder skräddarsydda lösningar för administrativt och regulatoriskt stöd vid genomförandet av kliniska studier från idé till färdig slutrapport.

Företag

KTA under­lättar genom­föran­det av kliniska studier i Stockholm-​Gotland genom att erbjuda infrastruktur och administrativt stöd med fokus på högsta kval­itet och effektivitet.

Delta i studie

Se vilka studier som pågår på KTA och anmäl intresse för deltagande.

Utbildning

KTA erbjuder utbildningar inom området kliniska prövningar och GCP, Good Clinical Practice.

Kontakt

Kontakta KTA för mer information om det stöd vi erbjuder inom kliniska studier.