Forskningspersoner

Du som är forskningsperson, både patient och frisk, fyller en mycket viktig roll i kliniska studier. Genom att delta i en studie kan du bidra till att driva forskningen framåt.

Forskare

KTA erbjuder skräddarsydda lösningar för administrativt och regulatoriskt stöd vid genomförandet av kliniska studier från idé till färdig slutrapport.

Företag

KTA under­lättar genom­föran­det av kliniska studier i Stockholm-​Gotland genom att erbjuda infrastruktur och administrativt stöd med fokus på högsta kval­itet och effektivitet.

Pågående studier

Det pågår ett flertal olika studier på våra enheter Fas I och Prim. Vi deltar också i två större nationella forskningsprojekt SCAPIS och StrokeStop 2.