KTA erb­juder en två dagars utbild­ning för prövn­ing­steamet, prö­vare, forskn­ingssjuk­sköter­skor samt andra som arbe­tar med eller är intresser­ade av kliniska prövningar.

Mål­grupp

Utbild­nin­gen är en grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och lämplig för alla som arbe­tar med
eller kom­mer att arbeta med kliniska prövningar . Utbild­nin­gen täcker det utbild­ningskrav
inom GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice, som ställs på prö­vare och forskn­ingssjuk­sköter­skor.
Inga förkun­skaper krävs.

Innehåll
  • Från pre-​klinik till färdigt läkemedel
  • GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice och regelverk kring kliniska prövningar
  • Biobanksla­gen
  • Biverkningar och SUSAR
  • Avtal vid kliniska prövningar
  • Sta­tis­tik i kliniska prövningar
  • Mon­i­torering
  • CRF — Case Report Form & Protokoll
  • Etik­lag och etikprövningsnämnder
  • Inspek­tion från Läkemedelsverket
Prak­tiska detaljer

Datum 25-26 april 2018

Tid: ca 08:30 — 16:45 båda dagarna

Plats: Hotel Nor­tull, Sankt Eriks­gatan 119, Stockholm

Delt­a­gar­avgift
Kur­savgiften är 4 900:- (exkl. moms) för anmälan senast 2018-03-28 och 5 300:- (exkl. moms) för senare anmälan. Kur­savgiften inklud­erar kurs­ma­te­r­ial samt lunch och kaffe under båda dagarna. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras 25 % av kursavgiften. Vid avbokning senare än 10 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.

Anmäl dig här >>

 

Denna kurs uppfyller minimikriterierna för TransCeletare GCP-utbildning. 

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma, Inc. as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors.

Läs mer om TransCelerate >>