KTA erb­juder en två dagars utbild­ning för prövn­ing­steamet, prö­vare, forskn­ingssjuk­sköter­skor samt andra som arbe­tar med eller är intresser­ade av kliniska prövningar. Det är en grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) med föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden med fokus på läkemedelsstudier.

Mål­grupp

Utbildningen är lämplig för alla som arbetar med eller kommer att arbeta med kliniska prövningar och täcker det utbildningskurs inom GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice, som ställs på prö­vare och forskn­ingssjuk­sköter­skor. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll
  • Från pre-​klinik till färdigt läkemedel
  • GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice och regelverk kring kliniska prövningar
  • Biobanksla­gen
  • Biverkningar och SUSAR
  • Avtal vid kliniska prövningar
  • Sta­tis­tik i kliniska prövningar
  • Mon­i­torering
  • CRF — Case Report Form & Protokoll
  • Etik­lag och etikprövningsnämnder
  • Inspek­tion från Läkemedelsverket
Praktiska detaljer

Datum: 8-9 maj 2019

Tid: ca 08:30 — 16:45 båda dagarna

Plats: Hotel Nor­tull, Sankt Eriks­gatan 119, Stockholm

Delt­a­gar­avgift
Kursavgiften är 5 300:- (exkl. moms) för anmälan senast 2019-04-10 och därefter 5 700:- (exkl. moms). Kursavgiften inkluderar kurs­ma­te­r­ial samt lunch och kaffe under båda dagarna.

Avbokningsvillkor

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras 25 % av kursavgiften. Vid avbokning senare än 10 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Anmäl dig här >>

 

Denna kurs uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-utbildning. 

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma, Inc. as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors.

Läs mer om TransCelerate >>