KTA erb­juder en två dagars utbild­ning för prövn­ing­steamet, prö­vare, forskn­ingssjuk­sköter­skor samt andra som arbe­tar med eller är intresser­ade av kliniska prövningar. Det är en grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) med föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden med fokus på läkemedelsstudier.

Mål­grupp

Utbildningen är lämplig för alla som arbetar med eller kommer att arbeta med kliniska prövningar och täcker det utbildningskrav inom GCP som ställs på prö­vare och forskn­ingssjuk­sköter­skor. Inga förkunskaper krävs. Efter avslutad kurs får deltagare som fullföljt utbildningen ett kursintyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-utbildning.

Innehåll
  • Från preklinik till färdigt läkemedel
  • GCP, Good Clinical Practice och andra regelverk vid kliniska prövningar
  • Protokoll & CRF – Case Report Form
  • Etikprövning
  • Biobank
  • Statistik i kliniska prövningar
  • Avtal vid kliniska prövningar
  • Monitorering – kvalitetskontroll
  • Biverkningar och säkerhetsrapportering
  • Inspektion från Läkemedelsverket
Praktiska detaljer

Datum: 22-23 oktober 2019

Tid: ca 08:30 — 16:45 båda dagarna

Plats: Hotel Nor­tull, Sankt Eriks­gatan 119, Stockholm

Delt­a­gar­avgift
Kursavgiften är 5500:-(exkl. moms) för anmälan senast 2019-09-25 och därefter 5900:- (exkl. moms). Kursavgiften inkluderar kurs­ma­te­r­ial samt lunch och kaffe under båda dagarna.

Avbokningsvillkor

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras 25 % av kursavgiften. Vid avbokning senare än 10 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Anmäl dig här >>

Behöver du mer kunskap om kliniska studier och regelverket för medicinteknik >>

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma, Inc. as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors. Läs mer om TransCelerate >>

 

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@sll.se om du önskar få dina uppgifter raderade.