Nu har www.kliniskastudier.se fått nytt utseende och ny information för bland andra forskare som är intresserade av att genomföra en klinisk studie och för patienter som vill veta mer om att delta i en studie. Via webbplatsen kan personer som arbetar med kliniska studier, från industri, akademi och sjukvård, också få hjälp till kontakt med sin regionala nod för ytterligare stöd.

Webbplatsen drivs av Vetenskapsrådet inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett nationellt samarbete med Sveriges sex sjukvårdsregioner. Karolinska Trial Alliance (KTA) är regional nod i Stockholm-Gotland.

Kika in på www.kliniskastudier.se och utforska!

Nylansering av kliniskastudier.se!