Är du Temachef, Funktionschef, Patientområdeschef, Funktionsområdeschef eller FoU-chef på tema & funktionsnivå inom Karolinska? Nu har det efter beslut i KLR den 20 januari 2017 tagits fram en ny obligatorisk kurs för ovan positioner inom Good Clinical Practice (GCP) – ett kvalitetssystem för klinisk forskning. Kursen tar upp likheter och skillnader mellan klinisk forskning, kliniska studier, kliniska prövningar och sjukvård. Vilka lagar och regler behöver man som chef känna till och vilket ansvar har man? Kursen innefattar alltifrån läkemedel, avancerade terapier och medicinsk teknik till andra typer av studier.

Kursen är även öppen för operativa chefer, omvårdnadsansvariga, HR-chefer eller chefscontrollers på tema och funktionsnivå.

Det är en halvdagsutbildning som arrangeras av Karolinska Trial Alliance (KTA) i samarbete med Läkemedelsverket. För mer information om kurstillfällen, pris och anmälan läs här

 


Ny obligatorisk kurs för chefer inom Karolinska- Klinisk Forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP)