KTA har nu lanserat en ny tjänst som är under utveckling, En väg in, där KTA kan hjälpa till att identifiera prövare/kliniker till kliniska studier inom alla terapiområden, både industrisponsrade och akademiska.

De förfrågningar som inkommer till KTA kommer att skickas ut i våra nätverk i regionen Stockholm-Gotland och målsättningen är att inom 3 dagar kunna återkoppla till frågeställaren med kontaktuppgifter till preliminärt intresserade prövare som denna sedan tar kontakt med direkt.

Till en början kommer tjänsten att vara kostnadsfri, då den fortfarande utvecklas löpande. Läs mer här

Ny tjänst på KTA – En väg in