Nu är resultatet av avtalsprocessen publicerat.  Målet var att skapa en standardiserad avtalsprocess baserad på samsyn och acceptans mellan de parter som är involverade i avtalsprocessen i kliniska studier, samt att ta fram verktyg som underlättar och effektiviserar processen.

Detta är ett av flera projekt, en så kallad utvecklingssatsning, som drivs inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och de sex regionala noderna. Läs mer här om de olika projekten som pågår.

avtalsprojektet.se finns nu tillgängligt!