Nu är det snart dags för det andra Nätverksmötet för forskningssjuksköterskor i år. Under det första mötet i våras var intresset stort och ett 40-tal deltagare diskuterade forskningssjuksköterskans framtida roll med fokus på utmaningar, möjligheter och behov. Detta, tillsammans med enkätsvar från forskningssjuksköterskor i andra regioner nationellt, blev underlag för presentationen “Framtidens forskningssjuksköterska” på Nationell konferens om kliniska studier den 7-8 september i Aula Medica.

Denna gång kommer information om den reviderade ICH GCP att presenteras, liksom uppföljning från Nationell konferens om kliniska studier och diskussion kring nätverkets syfte och format.

Tid:  Tisdagen den 21 november kl. 15-16.30

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, S-huset, Sal Eken

Senast den 6 november önskar vi svar om deltagande via följande mail kta.karolinska@sll.se

Sprid gärna detta vidare till kollegor som är intresserade.

Varmt välkommen!

Karolinska Trial Alliance

Anmäl dig till Nätverksmöte för forskningssjuksköterskor den 21 november!