Vi söker nu nya medarbetare till våra enheter KTA Support och KTA Prim

KTA Support erbjuder administrativt och regulatoriskt stöd till akademi, vård och företag som genomför kliniska studier. Enheten arbetar för att underlätta och effektivisera studieprocessen och främjar därmed den patientnära kliniska forskningen inom Stockholms Läns Landsting (SLL). KTA Support söker nu en klinisk prövningsledare/monitor med dokumenterad erfarenhet från support av akademiska studier och regulatoriskt kunnande inom kliniska studier. Enheten sitter på Hälsingegatan 49. Vid frågor kontakta rekryterande chef Helena Fenger-Krog 070-002 12 25

KTA Prim är en mottagningsverksamhet för kliniska prövningar som har i uppdrag att öka forskningen inom öppen- och primärvård. Enheten erbjuder ett helhetskoncept inom kliniska prövningar i fas II-IV, vilket inkluderar rekrytering, mottagning, infrastruktur och studieadministration. KTA Prim söker nu en forskningssjuksköterska som är van att arbeta med flera kliniska prövningar parallellt och som utmanas av en kombination av patientansvar och administration. Verksamheten ligger centralt belägen på Sabbatsbergs sjukhus. Vi frågor kontakta rekryterande chef Annelie Billger 070-089 10 60

Här kan du läsa annonserna och söka tjänsterna. Vi tar endast emot ansökningar via ansökningssystemet.

Vill du bli en del av vårt team?