Den 15 november var det internationella röntgendagen och Bild och Funktion på Karolinska Universitetssjukhuset uppmärksammade detta genom föreläsningar om röntgen och bilddiagnostik. Se hela programmet här >>

På eftermiddagen riktades fokus på den världsunika forskningsstudien SCAPIS som genomförs på KTA. Vår studieläkare i projektet, Maria Nastase Mannila, talade utifrån titeln ”Studien kan ha räddat ditt liv”.

SCAPIS är en världsunik studie av hjärta, kärl och lungor där avancerad bildteknik ger data med betydligt större bredd och djup jämfört med tidigare. En konsekvens är att det görs kliniska fynd som behöver handläggas på ett medicinskt korrekt sätt beroende på typ. Under studien har flera potentiellt allvarliga fynd upptäckts som lett till åtgärder inom sjukvården. Några exempel är signifikanta förträngningar i krans- och halskärl som åtgärdats med ballongvidgning och operation samt lungförändringar där kirurgi siktat till kurativ behandling. Syftet med studien är att identifiera verktyg som kan förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Det råder dock inga tvivel om att studien räddar liv redan idag. Läs mer om studien här >>

Därefter talade vår röntgensjuksköterska Aziza Adem om ”3D-printning, inom hjärta, som innovativt visualiseringsmedel inom medicin”.

De vanligaste metoderna inom radiologin är tvådimensionell (2D) och tredimensionell (3D) bild på en datorskärm. Dessa kan innehålla begränsningar för visualisering av mer komplex anatomi. Med hjälp av bilddata från t.ex. datortomografi kan anatomiska strukturer visualiseras i form av en fysisk 3D-modell. En 3D-modell kan bestå av olika färger för att till exempel visualisera kärlen bättre, eller för att framhäva tumörer. 3D-Printing processen innefattar flera steg, men utskriften innebär att en 3D-modell byggs upp från en bas, nedifrån upp, lager för lager för att slutligen härdas med hjälp av värme. Dagens medicinska tillämpningsområden för 3D-Printing inriktar sig främst på preoperativ planering, utveckling av patientspecifika proteser och implantat, tillverkning av medicinska produkter m.m. 3D-printing kan innebära kortare operations- och rehabiliteringstid för patienten och det finns redan idag 3D-lab runtom i världen som gör positiv skillnad för patienten.

 

SCAPIS på Internationella röntgendagen