Harriet Udd, som är Projektledare på KTA och har drivit utvecklingssatsningen standardiserad avtalsprocess tillsammans med de andra noderna sammanfattar status och kommande implementering av satsningen i en artikel på kliniskastudier.se. Implementeringen innebär att projektets resultat kommer att spridas nationellt. Detta kommer att realiseras genom att “utbilda” två personer per regional nod som sedan kan sprida kunskapen vidare i respektive nod och sjukvårdsregion.

Läs hela artikeln här >>

Resultat

Resultatet av av projektet är en schematisk illustration över hur avtalsprocessen kan gå till med milstolpar på vägen till ett signerat studieavtal. Detta inkluderar länkar till dokument och verktyg som kan användas vid de olika stegen i processen för att underlätta t.ex. kostnadsberäkning, minska tiden för förhandling och säkerställa att relevant information samlas in och att viktiga delar av avtalet kommer med. Processen är anpassad till ett klinik/site perspektiv och är mest användbara vid avtal i industrisponsrade läkemedelsstudier, men kan även appliceras i sin helhet eller delvis vid andra typer av studieavtal.

Läs mer om projektet och få tillgång till verktygen här >>

Status i utvecklingssatsningen standardiserad avtalsprocess