Ett stöd för kliniska studier – Det finns nu ett tydligare stöd för företag och forskare som vill genomföra kliniska studier. Det sker genom Kliniska Studier Sverige, som är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Det innebär bland annat att de sex regionala noderna  erbjuder stöd och kontakt till olika regionala resurser inom området kliniska studier.

I en artikel i senaste utgåvan av LifeScienceSweden (Nr 4 December 2017) intervjuas Maria Englund, Verksamhetschef och nodföreståndare på KTA som är regional nod i Stockholm-Gotland och Patric Amcoff, som är nodföreståndare för Forum Uppsala-Örebro. Båda beskriver sina organisationer och hur man arbetar i respektive sjukvårdsregion samt lyfter de stöd som erbjuds till akademi, hälso- och sjukvård och industrin för att underlätta genomförandet av kliniska studier.

Här kan du läsa hela artikeln >>

Läs mer om Kliniska Studier Sverige och noderna >>

 

Läs artikeln om KTA och Forum Uppsala-Örebro i nya numret av LifeScienceSweden