Nu är anmälan öppen till vårens kurser inom  “Good Clinical Practice – ett kvalitetssystem för klinisk forskning”

Kursen tar upp likheter och skillnader mellan klinisk forskning, kliniska studier, kliniska prövningar och sjukvård. Vilka lagar och regler behöver man som chef känna till och vilket ansvar har man? Kursen innefattar alltifrån läkemedel, avancerade terapier och medicinsk teknik till andra typer av studier.

Kursen är obligatorisk för Temachefer, Funktionschefer, Patientområdeschefer, Funktionsområdeschefer eller FoU-chefer på tema & funktionsnivå på Karolinska Universitetssjukhuset enligt beslut i Karolinskas ledningsråd (KLR) 20 januari 2017. Kursen är självklart öppen för övriga chefspositioner inom Stockholms Läns Landsting.

Anmäl dig till kursen Klinisk Forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer