SCAPIS (Swedish Car­diopul­monary Bioim­age Study) är ett unikt sven­skt forskn­ing­spro­jekt som syftar till att förhindra hjärt- och lungsjukdomar. Studien har snart pågått i tre år på KTAs enhet Fas I på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Det är en nationell studie där målet att ta in 30 000 deltagare i åldern 50-64 år snart är uppnått, varav 5000 av dessa i Stockholm. Insamlad data från studien kommer att komma till nytta i många års forskning framöver inom hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs hela artikeln om slutspurten i studien SCAPIS >>

Läs mer om studien >>

Forskningsstudien SCAPIS avslutas i mars 2018