Nu har den första diabetespatienten i ProTrans-studien som genomförs på KTA Fas-I på Karolinska Universitetssjukhuset fått behandling. Läkemedelsstudien utvärderar säkerhet och effekt av ProTrans efter behandling av patienter i åldern 18-40 år och som haft typ-1 diabetes i högst två år.

Läs hela pressmeddelandet >>

 

Pressmeddelande om studie på KTA Fas-I