KTA är nu medlem i det internationella nätverket International Clinical Trial Center Network (ICN) som grundades av Clinical Trials Center Zürich (CTC) och Universitetssjukhuset i Zürich 2015 i syfte att främja multilateralt samarbete mellan kliniska forskningsverksamheter. Nätverket består idag av 14 medlemmar från olika länder.

ICNs mål är att verka för att förbättra klinisk forskning med stort fokus på kvalitet och efterlevnad av nationella och internationella standarder och regelverk. Medlemskapet bygger på ömsesidigt utbyte av erfarenheter, kunskap, verktyg och tjänster mellan medlemmarna.

KTA ser det som en möjlighet att lära och inspireras av andra liknande verksamheter och förhoppningsvis bidra med erfarenhet, arbetssätt och processer.

Den 25-26 januari fick KTA även möjlighet att göra ett studiebesök på ICN och CTC Zürich. Det var ett givande möte där alla parter fick chansen att presentera sina verksamheter och svara på frågor. KTA fick även besöka de olika faciliteterna.

Läs mer om ICN >>

KTA ny medlem i International Clinical Trial Center Network (ICN)