Nu har KTA en egen sida på Facebook

På denna sida kommer vi att publicera de studier som genomförs på KTA där vi söker studiedeltagare och förhoppningen är att nå ut till fler patienter och friska som vill medverka i studier. Utöver detta kommer vi även informera om när vi deltar på konferenser och seminarier samt andra nyhetsuppdateringar som kan vara av intresse för våra kunder och samarbetspartners.

För detaljerad information och kontaktuppgifter hänvisas besökaren till vår webbplats.

KTAs sida på facebook >>

KTA på Facebook