Under 2017 fick Karolinska Trial Alliance i uppdrag av Karolinska Universitetssjukhuset att utforma en obligatorisk utbildning inom klinisk forskning för chefer i samarbete med Läkemedelsverket. Kursen är tillgänglig för alla aktörer inom SLL att anmäla sig till, men riktar sig främst till chefer eller motsvarande, då fokus ligger på chefens ansvar i relation till lagstiftningen.

Det är obligatoriskt deltagande inom Karolinska Universitetssjukhuset för Temachefer, Funktionschefer, Patientområdeschefer, Funktionsområdeschefer eller FoU-chefer på tema & funktionsnivå men öppen även för operativa chefer, omvårdnadsansvariga, HR-chefer eller chefscontrollers på tema och funktionsnivå. Detta enligt beslut i Karolinskas ledningsråd (KLR) 20 januari 2017.

Innehåll: Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) – En utbildning om klinisk forskning för chefer

Good Clinical Practice – ett kvalitetssystem för klinisk forskning. Kursen tar upp likheter och skillnader mellan klinisk forskning, kliniska studier, kliniska prövningar och sjukvård. Vilka lagar och regler behöver man som chef känna till och vilket ansvar har man? Avtal – vad är viktigt att som chef tänka på innan man signerar något? Kursen innefattar alltifrån läkemedel, avancerade terapier och medicinsk teknik till andra typer av studier.

Mer information och anmälan >>

Uppdaterade datum 2018 för halvdagsutbildning om klinisk forskning för chefer