Brown Bag Lunch Talks på MSD

Den 16 maj arrangerades ett seminarium med titeln “Kliniska prövningar är värdefull valuta för Sverige” och KTA var där för att lyssna. Diskussionen fördes kring hur vi tillsammans kan se till att göra kliniska studier till en värdefull valuta för både vård, akademi, industri och patienter med det övergripande syftet att öka antalet kliniska studier.

Vi fick bland annat inblick i klinikens, prövarens och patientens, liksom politikens perspektiv på ämnet. Randomiserade registerstudier belystes som ett alternativ för att på både ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra studier samt Industrin berättade kort om hur man arbetar för att harmonisera genomförandet av studier via TransCelerate. Jenni Nordborg som är chef för det nya Life Science kansliet vid Näringslivsdepartementet deltog också i debatten och berättade om arbetet med den kommande handlingsplanen och hur vi ska stärka Sverige som forskningsnation.

Se hela programmet och medverkande talare >>

Seminarium om kliniska studiers värde för akademi, vård, industri och patienter