Behovet av en specialiserad utbildning för chefer kring regelverk och ansvar vid genomförandet av kliniska studier uppkom regionalt, i Stockholm, efter Kjell Asplunds rapport om Macchiarini-fallet. Sedan visade det sig att fler regioner i landet efterfrågade denna typ av utbildning. KTA tillsammans med Läkemedelsverket anpassade och kvalitetssäkrade utbildningen för nationell nivå och metoden “train the trainer” användes för att regionerna själva skulle kunna utbilda fler chefer.

“Satsningen är ett bra exempel på att oavsett om olika behov identifieras i respektive nod, så kan regionala lösningar anpassas och implementeras nationellt och därmed komma till nytta för alla sjukvårdsregioner”

Läs hela intervjun med Helena Fenger-Krog som är Klinisk prövningsledare på KTA och som var projektledare i denna satsning. 

 

Nationell implementering av utbildning för chefer om regelverket kring klinisk forskning