Läs artikeln om vår enhet KTA Prim där vår forskningssjuksköterska Terése Sörslätt och läkare Malin Frank berättar om verksamheten. KTA Prim arbetar för att möjliggöra fler kliniska studier inom primär- och öppenvården utan att belasta rutinsjukvården.

“Primärvården är hårt pressad och det är svårt att hinna med forskning. Här kan vi hjälpa till eftersom KTA-Prim är en aktör inom landstinget som gör primärvårdsstudier på uppdrag av forskare, kliniker samt små och stora företag inom life-science sektorn, säger Malin Frank”

KTA Prim har infrastrukturen i form av anpassade lokaler, kompetent forskningspersonal samt lång erfarenhet av genomförandet av studier inom olika faser och terapiområden, vilket ger både akademin, hälso- och sjukvården samt industrin ett alternativ för att genomföra studien om inte tid och resurser finns. Detta skapar även fler möjligheter för patienter att få delta i studier.

Läs hela artikeln om KTA Prim

KTA Prim vill öka klinisk forskning inom primärvården