För att öka möjligheten för kliniker/enheter att starta, bedriva och delta i akademiska och industrifinansierade kliniska studier kommer KTA under hösten att starta upp en pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor. Förhoppningen är att vi ska kunna påbörja uthyrningen vid årsskiftet 2018/2019. Under piloten kommer verksamheten ske i liten skala, med några få uthyrningsbara personer och med ett begränsat antal uppdrag i Stockholm. Mer information och kontaktuppgifter >>

Pilotprojekt med uthyrning av forskningssjuksköterskor