Glädjande artikel om nytt behandlingsalternativ som visat på goda resultat för patienter med TRD, terapiresistent depression, publicerades på lifesciencesweden.se den 11 oktober. Läkemedlet ges i nässprayfom. Man uppger även att ansökan om marknadsgodkännande lämnats in till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Fyra av studierna har genomförts på vår enhet KTA Prim som är belägen på Sabbatsbergs sjukhus. 

Läs hela artikeln här >>

Nässpray mot terapiresistent depression