Den 8 november deltog KTA när avdelningen för klinisk farmakologi på Oslo Universitetssjukhus firade 30-årsjubileum. KTAs Verksamhetschef Maria Englund modererade eftermiddagens program som handlade om utmaningar och möjligheter med tidiga studier i Norden och vår enhetschef på KTA Fas I, Staffan Dahlgren, gav en presentation om läget i Sverige.

Dagen innehöll mycket intressanta presentationer från alla nordiska länder och man var överens om att möjligheterna och utmaningarna i många fall är desamma i våra olika länder. Vi har också många likheter i vad gäller sjukvård, befolkning, register och vanan av att använda ny teknik i Skandinavien. Slutsatsen var att vi borde kunna nätverka och samarbeta mer än vad vi gör idag, även inom forskning och studier.

 

 

Fokus på tidiga studier när KTA medverkade på 30-årsjubileum på Oslo Universitetssjukhus