Förra veckan genomfördes årets andra 2-dagars GCP utbildning som ger deltagarna en mer övergripande genomgång av kliniska studier och Good Clinical Practice (GCP) från grunden med fokus på läkemedelsstudier. Här föreläser representanter från Läkemedelsverket, Biobanken, Etikprövningsnämnden, statistiker med flera om hela studieprocessen från pre-klink till Inspektion och monitorering och de moment som ingår under studiens gång.

Utbildningen riktar sig till alla i pövningsteamet som arbe­tar med eller kom­mer att arbeta med kliniska prövningar och täcker utbild­ningskrav inom GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice. Nästa utbildningstillfälle blir den 8-9 maj 2019.

Är du i behov GCP utbildning innan dess? Då erbjuder vi även halvdagskurser (introduktion, uppdatering och engelsk introduction to GCP) samt kundanpassade lösningar om ni är flera på samma klinik/avdelning som behöver gå.

Mer information om de kurser vi erbjuder finner du här >>

GCP kurser våren 2019 – Boka din plats redan nu!