Den 4 december smygstartar vi den seminarieserie om kliniska studier som kommer att pågå under våren 2019 som arrangeras av Karolinska Trial Alliance (KTA). Temat för det första tillfället är forskning och regelverk för medicinteknik där du kommer att få en kort introduktion.

Datum: 4 december 2018
Tid: kl. 12.00-13.00
Plats: Kirurgisalen, A-huset, A6:04, Karolinska Universitetssjukhuset

Seminarierna syftar till att ge en introduktion till olika områden inom kliniska studier för att underlätta planering, start och genomförande av kliniska studier. Förhoppning är att man ska få med sig konkreta och användbara tips till studieprocessen. Schemat för vårens seminarier kommer inom kort.

Seminarierna riktar sig till alla i studieteamet, såsom läkare, forskningssjuksköterskor, BMA, undersköterskor, liksom postdocs, doktorander och alla andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria. Föranmälan krävs och det finns ett begränsat antal platser. Lättare wrap/smörgås ingår.

Anmälan är stängd. Vid eventuella frågor och reservlista vändligen maila ktaadmin.karolinska@sll.se

Smygstart av seminarieserie om kliniska studier i december