Nästa nätverksträff närmar sig och vi fortsätter på temat erfarenhetsutbyte då det finns mycket att lära av varandras verksamheter och arbete. Två verksamheter på Karolinska kommer att presenteras denna gång och gott om tid för frågor och diskussion kommer att ges.

Datum: 12 december 2018
Tid: 14.00-16.00
Plats: Kirurgisalen, Solna,A-huset, A6:04

Anmäld dig och dina kollegor via följande länk och sprid till fler som kan vara intresserade https://goo.gl/forms/DEQLzFjEd7cWHEUc2

 

Nätverket för forskningssjuksköterskor inom SLL koordineras av Karolinska Trial Alliance (KTA) inom verksamhetens regionala och nationella uppdrag. Nätverket är till för alla forskningssjuksköterskor inom Stockholm-Gotland. Annan forskningspersonal får givetvis även delta om det är av intresse. Syftet med nätverket är att vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter samt utveckling av forskningssjuksköterskans roll. Nätverket bygger på ett aktivt deltagande där alla bidrar till innehåll och diskussion.

Nätverksträff för forskningssjuksköterskor den 12 december