Det finns fortfarande platser kvar till Nationell konferens om kliniska studier som 2019 arrangeras i Malmö på Clarion Hotel Malmö Live den 6-7 februari.

Temat för årets konferens är ”värdet av kliniska studier” och några exempel på frågeställningar som kommer att belysas under konferensen är:

  • Vilka värden skapar kliniska studier och för vem?
  • Hur skapar vi rätt förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården?
  • Hur får vi fler uppdragsstudier förlagda i Sverige?
  • Hur tar vi tillvara på patienternas kunskaper i forskning och innovation?
  • Hur vässar Sverige arbetet inom Life Science?
Mer information och anmälan hittar du via Kliniska Studier Sverige

Har du frågor kring konferensen kontakta: matilda.ma.almgren@skane.se

Konferensen arrangeras av Kliniska Studier Sverige/Vetenskapsrådet och vänder sig till dig som arbetar med kliniska studier inom hälso- och sjukvård, tandvård, akademi och industri. Konferensen vänder sig också till dig som är chef, tjänsteperson eller politiker med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor och forskningsfrågor.

KTA kommer, tillsammans med de andra noderna, att finnas på plats i vår gemensamma monter för att träffa er och besvara frågor!

Kliniska studier Sverige är ett samarbete mellan de 6 olika sjukvårdsregionerna i landet och Vetenskapsrådet, som syftar till att öka, förbättra och underlätta klinisk forskning i Sverige.

Nationell konferens om kliniska studier 2019 närmar sig…