För att öka möjligheten för kliniker och enheter att starta, bedriva och delta i akademiska och industrifinansierade kliniska studier startar KTA upp en pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor. Nu är våra två forskningssjuksköterskor som ska arbeta i poolen på plats och innan jul påbörjas introduktion, men efter årsskiftet drar de externa uthyrningsuppdragen igång.

Tanken är att kliniken ska kunna delta i kliniska studier utan att det nämnvärt belastar ordinarie verksamhet, då den inhyrda forskningssjuksköterskan tar hand om studierelaterat arbete. Det övergripande målet är att erbjuda flexibla lösningar med uthyrning av erfarna forskningssjuksköterskor till både kortare och längre uppdrag.

Låter det intressant för din klinik eller ditt företag?  Kontakta oss för mer information ktaadmin.karolinska@sll.se

KTAs forskningssjuksköterskepool går live