Staffan Dahlgren som är Enhetschef för vår KTA Fas I enhet deltog den 12 december i Pharma Outsourcing 2018 på Stockholm Waterfront. Detta är ett årligen återkommande event som samlar aktörer inom läkemedelsindustrin med fokus på outsourcing av tjänster både inom klinisk forskning och inom kontraktstillverkning och kemi/farmaci. Ett hundratal delegater deltog under dagen som innehåll både föredrag, nätverkande och kundmöten och några kontakter knöts med kunder intresserade av vår verksamhet.

Läs mer om eventet här >>

KTA hade en givande dag på årets Pharma outsourcing