Under våren 2019 arrangerar KTA en seminarieserie om kliniska studier med korta seminarier som syftar till att ge en inblick i olika områden inom kliniska studier för att underlätta planering, start och genomförande av studier.

  • Få en inblick i regelverket för medicintekniska produkter, cellterapiprodukter (ATMP) och den infrastruktur i form av personal och lokaler som KTA erbjuder för att underlätta genomförandet av kliniska studier i Region Stockholm.

Läs mer och anmäl dig redan nu via https://karolinskatrialalliance.se/seminarieserie-om-kliniska-studier/

Vårens seminarieserie om kliniska studier är öppen för anmälan