För fjärde gången gick Nationell konferens om kliniska studier av stapeln. Denna gång i Malmö med temat “Värdet av kliniska studier”.

Omkring 600 deltagare fanns på plats för att lyssna till intressanta presentationer och nätverka. Energin var på topp och vi fick höra inspirerande upplevelser och exempel på när, var, hur och för vem kliniska studier gör nytta. Det var både patienter, akademi, hälso- och sjukvård och industrirepresentanter som talade utifrån sitt perspektiv – hur det ser ut idag, vad gör vi bra och vad kan vi kan göra bättre.

Efter två mycket givande dagar återgår vi på KTA till vårt viktiga arbete med att försöka förbättra förutsättningar för kliniska studier i Region Stockholm och nationellt. Det talades mycket om bristen på forskningssjuksköterskor och man lyfte det fantastiska arbete och den viktiga roll denna profession har i arbetet med kliniska studier. Just nu pågår en pilot med uthyrning av forskningssjuksköterskor på KTA och vi hoppas att det kan vara en bit i pusslet i de resursutmaningar som finns. Finns behov av att hyra en forskningssjuksköterska? Läs mer om piloten. 

Här kan du läsa om alla talare och se hela programmet

Värdet av kliniska studier var i fokus under årets Nationell konferens om kliniska studier