Under våren 2019 arrangerar KTA en seminarieserie om kliniska studier med korta seminarier som syftar till att ge en inblick i olika områden inom kliniska studier för att underlätta planering, start och genomförande av studier.

Under mars och april har du chansen att få en kort introduktion till cellterapiprodukter (ATMP) och en inblick i den infrastruktur i form av personal och lokaler som KTA erbjuder för att underlätta genomförandet av kliniska studier i Region Stockholm.

Föranmälan krävs och det finns ett begränsat antal platser. Läs mer och anmäl dig här.  

Behöver du gå en kurs i GCP, regelverk för medicintekniska produkter eller chefskurs inom klinisk forskning? Då hittar du mer information och instruktion om anmälan här.

Anmäl dig till seminarieserie om kliniska studier