Ska du börja arbeta med kliniska studier och behöver gå en GCP-utbildning eller behöver du repetera dina kunskaper inom GCP?

Karolinska Trial Alliance (KTA) erbjuder både halvdagskurser i grundläggande GCP och uppdatering för dig som redan gått GCP och behöver repetera dina kunskaper. Behöver du en mer övergripande helhetsbild av kliniska studier och regelverk så rekommenderas 2-dagars utbildningen med externa gästföreläsare. Utöver detta erbjuds kundanpassade utbildningar om man till exempel önskar utbilda hela personalgruppen på enheten ett specifikt datum. De flesta av våra löpande GCP-utbildningar är TranCelerate godkända.

I april hålls även en utbildning i regelverk för medicintekniska produkter.

Mer information om utbudet och anmälan >

Good Clinical Practice (GCP) – din guide i kliniska studier