Grundläggande och kvalitetssäkrad information kring vad som gäller vid studier med medicintekniska produkter

Av den  förstudie som avslutades under 2017 framgick det att det fanns ett behov av mer information om vad som gäller vid kliniska studier med medicintekniska produkter. Utifrån detta har man i fortsättningsprojektet arbetat med att ta fram grundläggande och kvalitetssäkrad information kring just detta och både inkluderat medicintekniska studier som kräver tillstånd från Läkemedelverket samt de som inte gör det.

Nu finns denna information tillgänglig i den befintliga “steg för steg” processen som ligger på Kliniska Studier Sveriges hemsida. 

Läs även hela artikeln med en intervju med projektledaren för utvecklingssatsningen här.

Steg för steg guide vid studier med medicintekniska produkter