Idag presenterades rapporten “Värdet av kliniska prövningar” som tagits fram på uppdrag av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) med delfinansiering från SWELife. Rapportens syfte var att undersöka det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar som genomförs i Sverige. Efter presentationen följde kommentarer, en kort sammanfattning av LIFs fortsatta arbete och åtgärdsförslag samt en paneldebatt. Samtalen kretsade till stor del kring HUR vi får fler industrisponsrade kliniska läkemedelsstudier till Sverige och HUR vi får fler kliniker att delta i studier och de hinder och trösklar vi behöver överkomma för att se en förändring.

KTAs Verksamhetschef Maria Englund fick möjligheten att kommentera på rapporten som representant för referensgruppen i rapporten och för nodföreståndarna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige. Man tycker att rapporten är en utgångspunkt för vidare diskussion och analys, men det är av stor vikt att det finns incitament och att det är kul och engagerande att arbeta med kliniska studier. Hon påpekade även att det pågår mycket arbete och att mycket har hänt i de nationella samarbetet, till exempel utvecklade processer för studieförfrågningar och avtalsprocesser.  Avslutningsvis bad hon alla om att ha lite tålamod och fortsätta arbeta vidare tillsammans, akademi, hälso- och sjukvården och industrin, för att skapa förändring på sikt.

LIF tog sedan upp ett antal åtgärdsförslag för att belysa vad vi nationellt behöver göra för att få studier att förläggas och genomföras i Sverige. Detta arbetsdokument kommer att publiceras på LIFs hemsida mellan den 15 mars till 15 april och då alla välkomna med synpunkter och förslag.

Läs fullständig artikel>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av kliniska prövningar diskuterades hos LIF