Forskningssjuksköterskor är ofta som “spindeln i nätet” vid genomförandet av kliniska studier, där de både koordinerar logistiken, håller kontakt med alla involverade parter, tar hand om patienterna och utför besök och det för- och efterarbete det innebär. I denna artikel berättar två av våra forskningssjuksköterskor mer om det nya initiativet med en pilot där våra forskningssjuksköterskor hyrs ut till klinikerna, hur vi arbetar internt på våra enheter och vad kliniska studier innebär för patienten och på sikt även för vården.

Läs hela artikeln >>

Mer information om hur vi kan hjälpa till på plats eller i er verksamhet >>

Forskningssjuksköterskor och kliniska studier i fokus