Under våren erbjuder KTA både kurser och seminarier för att öka kunskapen om kliniska studier och regelverk samt ge en inblick i områden som kan underlätta inför start och genomförande av studier.

I mars och april har vi följande kurser:

Under våren arrangerar KTA kostnadsfria seminarium som ger kort information och en inblick i olika områden inom kliniska studier:

Varmt välkomna!

Kurser och seminarier våren 2019